Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
پاسخي که فعالان مدني از حکومت مي‌گيرند : آيا خواست "آزادي" بزهکاري است؟
 


دلارام علي را به دو سال و‌?? ماه حبس و ?? ضربه شلاق محکوم کرده‌اند. او را "بزهکار" دانسته‌اند. جرم دلارام علي شرکت در تظاهرات مسالمت‌آميز زنان در تاريخ ??خرداد ?? در ميدان هفت‌تير تهران است.

حکم ابلاغ شده

تهران، صبح دوشنبه ??تيرماه، شعبه ?? دادگاه انقلاب: در پي احضار دلارام علي حکم دادگاه به او ابلاغ شد. بر اساس حکم رئيس دادگاه قاضي صلواتي، با استناد به مواد قانوني ???، ??? و ??? دلارام علي به اتهام تبليغ عليه نظام به ?ماه حبس، به اتهام شرکت در يک تجمع به ?سال حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومي به چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده است. در حکم صادر شده آمده است که بر طبق گزارش سازمان اطلاعات و امنيت استان تهران بزهکاري متهم" محرز" شده است.

جرم: تظاهرات

دلارام علي از فعالان جنبشهاي زنان و دانشجويان است. او در تظاهرات مسالمت‌آميز زنان در تاريخ ??خرداد ?? در ميدان هفت‌تير تهران شرکت داشته است، تظاهراتي با مضمون اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين جمهوري اسلامي.

عکسي از دلارام علي در ارتباط با ?? خرداد منتشر شده بود که او را در حالي نشان مي‌داد ، که به زمين افتاده بود وبوسيله پليس زن کتک ميخود . به نظر مي‌رسد که اانتشار اين عکس در پرونده او تاثيرداشته‌است.

انگيزه صدور احکام سنگين

حکم صادرشده در مورد دلارام علي شگفتي بسياري به‌همراه داشته است.‌ فعالان حقوق زنان اين حکم را اخطاري ازسوي حکومت براي تمامي فعالان اجتماعي ‌وسياسي تلقي مي‌کنند. پيشتر در موارد مشابه با استناد به همين مواد قانوني احکام متفاوتي از سوي قاضي صلواتي صادر شده است.

دادن لقب بزهکار و حکم ?? ضربه شلاق از موارد قابل توجه در اين حکم است. اين امر نشان از عدم تفکيک جرايم سياسي از ديگر جرايم دارد. فعالان حقوق زنان مي‌گويند که بزهکار دانستن کوشندگان براي رفع تبعيض در جامعه و صدور حکم شلاق براي آنان، پايين آوردن شأن اقدامات مدني است.

نظر شيرين عبادي

شيرين عبادي وکيل خانم علي در گفتگو با سايت " تغيير براي برابري" در برابر اين حکم به شدت واکنش نشان داده است.او گفته است: « صدور چنين چنين حکم سنگيني براي دختر دانشجوي جواني که تنها خواسته اش آن است که مانند يک انسان کامل در اجتماع و در قانون به حساب بيايد و تنها آرزويش آن است که همان حقوقي را که قانون براي برادرش مي شناسد به او نيز اعطا کند بسيار باعث تعجب است دلارام و يا زناني که در تجمع 22 خرداد 1385 و کمپين يک ميليون امضا شرکت کرده اند خواسته مدني خود مبتني بر رفع تبعيض از زنان را به مسالمت آميز ترين شيوه بيان نموده اند اما در دادگاه متهم به اقدام عليه امنيت کشور شده اند و اين باعث تاسف است. »

خانم عبادي در جلسه دادگاه دلارام علي به دليل سفر به خارج از کشور حضور نداشته است و هم اکنون به عنوان وکيل قصد دارد در مورد حکم صادرشده فرجام خواهي کند.

 گفت‌وگو با دلارام علي

در مورد حکم صادر شده براي خانم دلارام علي با خود وي گفت‌وگوي زير را انجام داده‌ايم:

خانم علي شما به عنوان يکي از فعالين دانشجويي و زنان به تازگي حکمي در يافت کرديد که باعث تحير همه شده است. با توجه به اين‌که اتهامات شما و مواد قانوني که حکم بر پايه آن است با ديگر دستگير شده‌گان يکي است و حتي برگزارکنندگان هم چنين حکمي دريافت نکرده‌اند، اين حکم را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

اين حکم هزينه‌ي زيادي را بر من تحميل مي‌کند. من هم همچون وکلا همين قدر متوجه شدم که اين حکم بيشتر شبيه يک زنگ خطر است براي ديگرفعالان جنبش زنان. هنوز پرونده‌هاي زيادي باز است که ممکن است به آنها نيز احکام سنگيني بدهند.

نکته ديگرموارد اتهامي من است که همان سه موردي است که ديگران به آنها متهم بودند ولي از دوتاي آن ( تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم عمومي) برائت گرفته‌آند. در حالي که در پرونده من آن دو مورد تبرئه نشدند و حکم گرفتند، که اين به نظر متفاوت مي‌رسد. چرا که من به تنهايي نمي‌توانستم عليه نظام تبليغ کنم يا نظم عمومي را به خطر اندازم. اين احکام در ذهن آدم تنها تداعي يک زنگ خطر است تا باور به واقعي بودن آن. زنگ خطري از جانب حکومت که مي‌خواهد يادآوري کند که مي‌تواند با چنين موضعي هم به پيش آيد، تا بقيه حساب کار خودشان را بکنند.

در حکم شما بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بزهکار خوانده شديد . از سويي ديگر هم حکم "شلاق " داريد. در مورد واژه بزه‌کار در رابطه با جرايم مدني و سياسي چه فکر مي‌کنيد؟ در ضمن آيا حکم "شلاق " در ارتباط با اين بخش از اتهام شماست؟

نه، ?? ضربه شلاق در ادامه‌ي اتهام ?ماه حبس براي اخلال در نظم عمومي است. وقتي به يک فعال اجتماعي عنوان بزهکار مي‌دهند، فعاليت او را در حد قاچاق مواد مخدر پايين مي‌آورند. اين نشان مي‌دهد که حکم به‌شدت جنبه‌ي توهين آميزدارد.

فکر نمي‌کنيد که انتشار عکس‌هايي از شما در ?? خرداد در حال دستگيري و درگيري در صدور حکم موثر بوده است؟ با توجه به‌اين‌که پيش از اين هم چنين موردي در رابطه با پرونده احمد باطبي نقش زيادي بازي کرده بود؟

به احتمال زياد اين را به عنوان يکي از مصاديق تبليغ عليه نظام در نظر گرفته‌اند.

انتشار آن عکس‌ها سند دروغ نيروهاي امنييتي بود که بعد از ماجرا اعلام کردند، هيچ برخورد بدي صورت نگرفته. در حالي که آن عکس‌ها از چيز ديگري شهادت مي‌دادند.

گفت‌وگو با کاوه مظفري

براي اين که با برداشت فعالان مدني از حکمي که براي دلارام علي صادر شده، آشنا شويم، با کاوه مظفري، فعال دانشجويي و مدافع حقوق زنان گفت‌وگو کرده‌ايم:

آقاي مظفري به عنوان يکي از فعالين کمپين حکم خانم علي را چگونهارزيابي مي‌کنيد؟ با توجه به اينکه حتي برگزارکننده‌ها هم چنين حکمي دريافت نکردند و در موارد قانوني مشابه احکام متفاوتي صادر شده است؟

اين حکم به قدري عجيب و غيره‌منتظره بود که نمي‌شود به يک برداشت از آن اکتفا کرد. از طرفي گزينه استقلال قوه‌قضاييه مطرح مي‌شود که با وجود صدور احکام متفاوت در موارد کاملا مشابه از سوي همين قاضي زير سوال مي‌رود. اما شايد با يک نگاه امنيتي ،که خيلي هم دور از واقع نيست ، مشخص باشد که سعي در بالا بردن هزينه در قسمت‌هاي مختلف جنبش است. و هشداري براي ديگران که حتي جلوي دوربين هم قرار نگيرند. اين اعلام خطر فقط براي دلارام علي نبود ، بلکه به شکلي تمام جنبش را مخاطب قرار ميدهد. بدترين بخش حکم "شلاق" آن است که يک فعال اجتماعي را مورد توهين قرار مي‌دهد.

اين حکم غير قابل پيش بيني را چقدر با دور جديد سانسور در ارتباط مي‌دانيد؟

امکان سرکوب بسيار بالاست. حتي مي‌شود از احتمال وجود يک سناريو در تابستان حرف زد ، که تمام فعالين زنان، دانشجويي و کمپين را مورد هدف قرار مي‌دهد. اما از سوي ديگر از پاييز مبارزات انتخاباتي براي مجلس شروع مي‌شود و شايد دستگاه آنقدر مايل به بالا بردن هزينه‌ها نباشد. اما اينکه طيفي در نهادهاي امنيتي به اين رويکرد نزديک باشد کاملا قابل پيش‌بيني است.

لينک اصل مطلب در دويچه وله

نویسنده: