Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
دفتر دو سازمان غيردولتي پلمب شد
 


ميدان - عصر روز پنجشنبه، 24 اسفند ماه 1385، دفتر موسسه حقوقي راهي و مرکز کارورزي سازمانهاي غيردولتي جامعه مدني از طرف مامورين دادگاه انقلاب مورد بازرسي قرار گرفته و سپس پلمب شد.
 
موسسه حقوقي راهي توسط شادي صدر، وکيل دادگستري و مدافع حقوق زنان، پايه‌گذاري شده و با همکاري گروهي از وکيل‌هاي استخدامي وداوطلب اداره مي‌شد. اين موسسه به زنان مشاوره حقوقي ارائه نموده و بنا به توان مالي مراجع‌کنندگان از آنان حق‌ مشورت دريافت مي‌نمود. اين موسسه موفقيت‌هاي زيادي در دفاع از حقوق زنان در زمينه حقوقي کسب کرده بود.
 
مرکز کارورزي سازمانهاي‌غيردولتي جامعه مدني زير نظر محبوبه‌عباسقلي‌زاده، فعال جامعه مدني، بنيانگذاري شده و هدف‌هاي آن در جهت ظرفيت‌سازي و تقويت سازمان‌هاي مدني و آموزش دادن کنشگران جامعه مدني تعريف شده است. اين موسسه  تاکنون کارگاه‌هاي آموزشي متعددي براي کنشگران جامعه مدني در زمينه‌هاي گوناگون ترتيب داده است.
 
 شهرام مسيبي، حسابدار مرکز کارورزي که بنا به خواست ماموران دادگاه انقلاب در محل دفتر حاضر شده بود، در گفتگو با خبرنگار ميدان اظهار داشت  که هر دو دفر عصر روز پنجشنبه ابتدا مورد بازرسي ماموران قرار گرفته و فيلمبرداري شده و سپس پلمب گرديده است.
 
شادي صدر و محبوبه ‌عباسقلي‌زاده هر دو از روز 13 اسفند در بازداشت بسر مي‌برند. اين دو نفر امروز در تماسي تلفني با خانواده‌هاي خود اطلاع دادند که هر دو در کنار هم در يک سلول بوده و ديگر در سلول انفرادي نيستند.
نویسنده: