Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  بررسي وضعيت تابعيت زنان ايراني داراي همسر افغان
تاریخ: 09/13/2006   

بحث تغيير تابعيت در اثر ازدواج همواره يکي از مباحث بحث برانگيز حقوقي به شمار مي آمده است و تحميل تابعيت زوج بر زوجه در زماني که تابعيت اصلي آنها از يکديگر متمايز است، مخالفان و منتقدان فراواني داشته است.

امروزه بسياري از کشورها اصل حفظ استقلال و عدم تحميل تابعيت زوج به زوجه را پذيرفته اند و در جهان معدود کشورهايي هستند که تابعيت زوج را بر زوجه خارجي تحميل کنند و تغيير تابعيت زوجه را يکي از آثار ازدواج بدانند.

زنان ايراني و شوهران افغان

آمار ازدواج زنان ايراني که همسر افغان برگزيده اند و در ايران زندگي مي کنند ـ به ويژه در دو دهه اخير ـ سير صعودي داشته است.
طبق ماده 987 قانون مدني ايران «هر زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ...»
با اين تغيير در خصوص وضعيت تابعيت زنان ايران بعد از ازدواج با همسر خارجيشان دولت ايران وضعيت تابعيت اين زنان را موکول به اراده و خواست قانون تابعيت همسر آنان کرده است که اين مساله نيز خود جاي بحث و تامل فراوان دارد. زيرا مرد ايراني که همسر خارجي اختيار مي کند، همسر خارجي بدون آنکه تمايلش در خصوص تحميل تابعيت ايران مد نظر قرار گرفته شود، به تابعيت ايران در مي آيد و ايراني محسوب مي شود. حال آنکه زن ايراني نه تنها نمي تواند تابعيت ايراني را به همسر خارجي اش انتقال دهد، بلکه تابعيت ايراني خودش را نيز در صورتي مي تواند حفظ کند که از نظر قانون دولت متبوع همسرش اين حق را به او بدهد و تابعيت همسر خارجي به او تحميل نشود.

حال اين سوال به ميان مي آيد که آيا امروزه زناني که با مردان افغان ازدواج کرده و يا مي کنند، همچنان ايراني محسوب مي شوند و يا تابعيت افغانستان به آنان تحميل شده و در اثر اين تحميل تابعيت، آنچنان که توضيح داده شد تابعيت ايراني خود را از دست مي دهند.
در اين مورد تنها منبعي که مي تواند ما را براي رسيدن به پاسخ اين سوال راهنمايي کند، قانون تابعيت افغانستان است. 

قانون تابعيت افغانستان، قانوني پيشرو است

اين قانون که به دليل جنگهاي داخلي و سپس حکومت طالبان براي مدتها مسکوت گذاشته شده بود، ره صد ساله را به يک شب پيموده است و نه تنها در آن بر خلاف آنچه بسياري از حقوقدانان مي انديشند، تابعيت زوج افغاني به زوجه تحميل نمي گردد. بلکه طبق ماده 17 اين قانون (هرگاه تبعه خارجي با تبعه امارت اسلامي افغانستان ، مطابق شريعت اسلام ازدواج نمايد، بعد از تقديم درخواست تحريري مبني بر مطالعه تابعيت افغاني، تابعيت افغانستان بدون در نظر داشتن موعد مندرج جز 3 ماده 15 که شرط تحميل تابعيت افغانشان را حداقل 5 سال اقامت در اين کشور دانسته است، به وي اعطا مي شود) با توجه به اين قانون مشخص مي شود که هرگاه زوج و يا زوجه خارجي با يکي از اتباع افغانستان ازدواج کنند، نه تنها به صرف ازدواج تابعيت افغانستان به آنان تحميل نمي گردد، بلکه آنان در صورتي مي توانند تابعيت افغانستان را تحصيل کنند که خود متمايل به اين امر باشند و کار را بايد از دولت افغانستان کتبا بخواهند. دولت افغانستان نيز با در نظر گرفتن اين درخواست و بدون تحميل شرط اقامت به مدت 5 سال در افغانستان اين تابعيت را به زوج و يا زوجه اي که با تبعه افغانستان ازدواج کرده، اعطا مي کند.

تمام زناني که به عقد مردان افغان درآمده يا مي آيند، نه تنها صرفا" به دليل ازدواج با اين مردان، افغاني محسوب نمي شوند، بلکه اين حق به آنان داده شده که تابعيت اصلي خود را حفظ کنند.

مريم گلدوزيان

 




نظرات


نوشته شده بوسیله: jamilehk در تاریخ: 9/16/2006 11:54:19 AM


باتشکر دراين زمينه توجه به بيش از 40 هزار کودک بدون شناسنامه يا بي هويت نيز داراي اهميت است. بويژه از منظر کودکان دختر که آينده اي بدتر خواهند داشت.

نوشته شده بوسیله: ع. در تاریخ: 9/16/2006 3:53:08 PM


به نظرم بين بيكاري ايرانيان و افغاني ها رابطه وجود دارد هرچند دليل اصلي نيست. اما مشكل حضورآنان فقط اشتغال نيست، برخي ديگر از مشكلات حضورشان عبارت است از: 1- نرخ بالاي جرم و جنايت وفساد دربين ايشان 2- استفاده از امكانات عمومي كه از بودجه اين مملكت يا ماليات اين ملت ساخته شده است، بدون پرداخت هيچ چيز 3- افزايش جمعيت كشور (به خصوص در شهرهايي مثل مشهد) وبالاخره اينكه آيا همانطور كه ايرانيان از اين همسايگان در كشور خود پذيرايي مي كنند آنها هم حاضرند؟ قبول كن كه ما پس از يك خواب طولاني به فكر مسئله آمدن و ماندن افغانها داريم فكر مي كنيم. اين هرگز افتخاري براي يك حكومت نيست كه بيشترين تعداد پناهنده را داشته باشد، به خصوص اگر مردم خودش در مضيقه باشند. مردم يك جامعه حق دارند بي آنكه خشونتي نشان دهند ورود بيگانگان را به جامعه اي كه خود ساخته اند كنترل كنند. اگر حساسيت ما كم است شايد به اين دليل است كه سهم چنداني در ساختن تمدن فعليمان نداشته ايم و همه از سر چاه نفت خورده ايم. اما آيا هيچ کجاي دنيا مهاجرين خارجي را به همين شکلي که دوستان افغاني ما به ايران آمده اند مي پذيرند...ما نياز به قوانين مهاجرت سفت و سخت تري نداريم؟ به دليل عدم وجود قوانين مناسب مهاجرت و جنگ خانمانسوز در افغانستان اين خيل عظيم مهاجر افغاني باعث دردسر هاي فراوان و اسيبهاي جدي شده اند. همان طور که در اروپا و آمريکا هست، حضورشان مشکلات زيادي دارد. از جمله از دلايل بيکاري هست، پايين آمدن درآمد سرانه افراد پايين جامعه است، ... که همه اين ها در کشور هاي پيشرفته هم هست، اعتراض هم مي کنند. سرمايه دار طرفدار کارگر ارزان است و به طور مستقيم درگير با مشکلاتي که به وجود مي آورند ندارد. قشر پاين است که هزينه اين مساله را مي دهد. رفتارشان نادرست است، قبول. ولي انکار اينکه حضورشان مشکلات زيادي هم ايجاد مي کند هم غير عقلاني است. در آمريکا هم مکزيکي ها و در اروپاي غربي هم مردم اروپاي شرقي همين مسائل را ايجاد مي کنند. و عکس العمل اجتماعي، حتي در سطح رسانه هاي بزرگ هم در آنها هم وجود دارد. اگر مي خواهيد بگوييد کارگر بهتري از ايراني ها هستند، قبول. ولي اين دليل براي قبول آنها از طرف جامعه به هيچ وجه کافي نيست. اظهار نظر در مورد حضور جمع چند ميليوني افغان در كشور ما چه ربطي به نژاد پرستي دارد؟ بهتر است بدانيد من حتي در دانشگاه شريف دوستاني افغان داشته ام كه از نظر اخلاقي بسيارهم خوب بوده اند. 2- هر وقت دنيا شد دهكده جهاني و براي رفتن از كشوري به كشور ديگر نيازي به ويزا نبود افغان ها هم بدون هيچ محدوديتي تشريف بياورند، ما هم مي رويم هرجا بخواهيم 3- دوستاني كه افغانستان را به دليل تاريخي بخشي جدا شده از خاك ايران مي دانند و دلسوزشان شده اند بدانند اولا افغان ها خودشان را كشوري مستقل مي دانند. ثانيا: اگر با منطق ايشان بخواهيم نگاه كنيم، نيمي از آسيا و بخشهايي از شمال آفريقا هم زماني خاك ايران بوده چرا به فكر آنها نيستيد؟ وآيا آنها هم شمارا راه مي دهند؟ به سفارت برخي از اين كشورها برويد تا ببينيد يك ايراني چه ذليلانه براي گرفتن ويزا التماس مي كند. 4- از نوشته اكثر كساني كه با احساسات فراوان حمايت از حضور افغان ها را كرده اند، مشخص است كه از ايشان فقط به عنوان كارگر (براي امور ساختماني، گلكاري، كار منزل) استفاده كرده اند و چون از كار زياد و دستمزد كم راضي بوده اند، منافع ملت را به منافع شخصي ترجيح مي دهند 5- آمار جرم و جنايت در بين افغان ها را مراجع رسمي منتشر كرده اند و به اين معني نيست كه ايراني ها جرم و جنايت نمي كنند بلكه نشان مي دهد متوسط جرم و جنايت آنها بيشتر است. 6- بنا به آمار رسمي حدود 2 ميليون و آمار غير رسمي حدود 3.5 ميليون افغاني در كشور حضور دارند. مي دانيد اين ها چه تعداد خانه را در اين مملكت اشغال مي كنند؟ جالب است بدانيد من خودم آپارتماني دارم در مشهد كه مستاجري افغاني در آن زندگي مي كند، از او راضي هم هستم ولي وقتي راجع به حضور افغانها در ايران اظهار نظر مي كنم نسبت به منافع كلي جامعه فكر مي كنم. اگر از ايرانيها هم ماليات نگيرند، اگر جوان ايراني مجبور نباشد 2 سال سربازي برود (كه حداقل 24 ماه ضرب در حقوق يك ماه به ضررش است)، ... آنوقت جوان ايراني هم حاضر مي شد با نرخ ارزانتر از افغاني كاركند. اما از تاريخي که افغانها براي تصاحب نان و آب ايرانيها تا عمق خاک ايران آمدندو اصفهان پايتخت صفوي را محاصره کردندو مردم بيچاره آنجا از بي آب و غذايي به موش و گربه خوردن افتادند هنوز سيصد سال نمي گذرد.آنچه مسلم است افغانستان در حال حاضر در تصرف آمريکائيهاست.!!!بنابر اين بي ضابطه برخورد کردن با مسئله به اين مهمي مي تواند باعث تکرار تاريخ شود. يادتان باشد اين سياست است که مارا جلو ميبرد.نه احساسات. هر اتفاقي مي تواند بيفتد که همه کشورهاي برادر همسايه يکهو باهم پدر کشتگي پيدا کنند. مگر قبلا اين اتفاق نيفتاده است؟ بايد بدونيم در صورت بروز يک جنگ بين ايران و همسايگانش شهروندان آن کشورها در کشور ما ؛مليت وآب و خاک خود را به ايران عزيز ترجيح مي دهند. همانطور که ما ايران عزيزمان را. اگر دقت کنيد متوجه مي شويد که افغان ها در ايران مهاجر نيستند، پناهنده موقت هستند. حرفي که من زدم اين بود که در کنار منافعي که براي بعضي از انسان ها حضور افغان ها ايجاد کرده، براي عده ي به نظر شخصي من زيادي هم مشکل ايجاد کرده است. اينکه فقط قسمت پر ليوان را آن هم با ديد خواص نگاه مي کنيد درست نيست. اين درست نيست که هر جا به نفع ما بود، مفاهيم اخلاقي را پيش بکشيم و انسان دوستي کنيم و هر جا نبود ... من نمي گم که با افغان ها غير انساني بر خورد کنيم، ولي مي گم که خيلي هستند افرادي که به خاطر حظور افغان ها در ايران ضرر ديده اند. کالا ارزان براي کسي هست که در آمد هم دارد. وقتي در آمد ندارد کالاي ارزان فقط به درد همان سرمايه داري مي خورد که سود هم مي کند. از اينکه حکومت اين مساله و مسائل بسيار ديگر را به عنوان ابزار سياسي استفاده مي کند، راضي نيستم، ولي اين دليل نمي شود هر کاري که مي کند را از ريشه نفي کنيم. هستند عده اي که از ايرانيان که از حضور افغان ها راضي نيستند، سود و منفعت ندارند، دليل پناهندگي موقت آنها هم به ظاهر پايان يافته است. خوب، حق دارند بگويند که مي خواهيم بروند کشور خودشان. شما فکر مي کنيد که چرا اروپايي ها به اين کارگران ارزان که مي خواهند مهاجرت کنند اجازه نمي دهند؟ آيا رفتار غير انساني مي کنند؟ يا حضور کارگر ارزان به نفع شان نيست؟ يک مقدار ابژکتيو تر به مساله نگاه کنيد. هر کشور منابعي دارد، وضعيت و امکاناتي دارد. چند نفر از ايرانياني که به خارج مي روند کمتر از همکاران خارجي خود کار مي کنند؟ فکر مي کنم واضح است که بسياري حاضرند دوبرابر کاري که در ايران مي کنند را در اروپا يا آمريکا انجام دهند و از امکانات آنها که همين طور مفت هم بدست نيامده استفاده کنند. تنها حرف من اين است که حضور افغان ها مشکلاتي ايجاد مي کند. اين حرف ها هم که زماني جزو ايران بودند، چرا با فلسطيني ها بهتر برخورد مي شود، ... هم فقط منحرف کردن بحث است. (در مورد فلسطين، روشن است که مشکل آنها هنوز حل نشده، و هر چقدر هم که بخواهند به سرزمين خود برگردند، باز هم فعلا نمي توانند، ...) وقتي يک پناهنده به کشوري مياد، با شرط اين مياد که وقتي مشکلي که باعث شده پناهنده بشه، رفع بشه برگرده. اينکه مهاجر رو کشوري قبول مي کنه، عملا داره يک کار فوق العاده انجام مي ده که هيچ لزومي نداره که انجام بده. اگه فقط مساله کارگر بود، مثل آلمان که يک زماني کمبود نيروي کار داشت، درخواست از کشورهايي مثل ترکيه که بهش نيروي کار بفرستند، بهشون هم به عنوان مهاجر نگاه مي کنه، تعدادشون هم کم نيستند. با اين وجود باز تو کشور آلمان عکس العمل هايي هست، تازه بعد از چند نسل که اونجا بودند. اين مساله مهاجر غير قانوني فقط مختص ما نيست. همين چند روزه بي بي سي رو نگاه کن در مورد پذيرش روماني و بلغارستان به اتحاديه اروپا. همچنين بحث عضويت آينده ترکيه. همين چند هفته پيش وقتي دولت آمريکا لايحه اي براي دادن مهاجرت قانوني به مهاجران غير قانوني مکزيکي ارائه کرد، ببين چي شد. يک برنامه لري کينگ تو سي ان ان به اين مساله اختصاص داشت. قبول، شايد اين مشکل اصلي بازار کار ايران نيست. ولي قسمتي از مشکل هست. خيلي مشکلات ديگه. اگر اين مشکلات نبود، براي من جاي سوال هست که چرا اين همه مردم کشور هاي پيشرفته نسبت به اين مساله عکس العمل نشون مي دن. خيلي از افراد مي گند که يکي از دلايل اصلي رد شدن قانون اساسي اروپا در فرانسه همين مساله مهاجرت و نيروي کار و ترس از کاهش رفاه بود. مشکلات ديگه هم داريم، ولي چون مشکلات ديگه هست، به اين معني نيست که اين اصلا مشکل نيست. يک فرد افغاني وقتي مي اومده ايران وضعيت رو مي دونسته، بر اساس منافع خودش اومده، و بر اساس اينکه در ايران موندن به نفعش بوده در ايران اين مدت رو مونده. همون طور که گفتم يک سري منافع هم براي عده داشته در ايران. قبول. الان هم که شرايط تغيير کرده، با بر اساس منافع خودش تصميم مي گيره که بمونه يا بره. يک ايراني هم بر همين اساس تصميم مي گيره. من فکر نمي کنم تعداد بسيار اندکي از افغاني ها به خاطر عشق به ميهن که شما مي گي ايران مي دونن به اينجا اومد، يا انگيزه ي اخلاقي داشتند وقتي مي اومدند. به فکر خودشون بودند. وقت اومدن هم مي دونستند موقته. بقيه حرف ها معني نداره. يکي که نيازمنده مياد چند روز خونه تو مي مونه، فردا مشکل رفع مي شه. حالا چون خونه رو دوست داره و يه مدت توش مونده و فکر مي کنه خونه ي خودشه، قبول مي کني تا اخر عمرش يا هر وقتي که بخواد بمونه؟ گيرم که تو کارهاي خونه هم کمي کمک کرده. تفاوت بين مهاجرت و اقامت موقت به عنوان پناهنده رو فکر مي کنم متوجه نشدي. افغان ها مهاجر نيستند، پناهنده اند. " به هر صورتي و با هر کلکي که اومده باشند فرقي نمي کنه. اگر خلافي نکردند چرا بايد باهاشون چنين برخوردي بشه." همين که غير قانوني بيان يا بعد اتمام پناهندگي غير قانوني در ايران حضور دارند خلافه، نيست؟ افغان هاانسان هستند. مثل ما. از نظر ذات انساني هيچ فرقي ندارند. قبول. ولي به خاطر اينکه مثلا من انسانم، حق دارم بگم که خونه تو ماله منه، چون منم انسانم؟ بحثي که مي کني شبيه اينه. اين مثال قشنگي نيست، ولي احساس مي کنم مثل آدم هايي رفتار مي کني که از اينکه گربه هاي خيابون گرسنه هستند شروع مي کنند به حمايت از حقوق حيوانات و يادشون ميره که بچه همسايه کنارشون گرسنه است. مساله روستاي و شهري هم باز با اين موضوع فرق مي کنه. باز داري مساله رو منحرف مي کني. از نظر قانون کشور هيچ محدوديتي براي اينکه روستايي در روستا بمونه نيست، با شهري فرقي نداره. ولي يک پناهنده از نظر قانوني و حقوقي با يک تبعه وضعيت متفاوتي داره. من باز فکر مي کنم مشکل اصلي بحث ما اينه که شما افغان ها رو به اشتباه مهاجر حساب مي کني، نه پناهنده موقت. اگه اين نکته روشن بشه و تعريف و حقوق و وظايف پناهنده رو بدوني، اين مساله حل مي شه. چرا من ايراني بايد وجود زردپوستهايي را که تنها افتخارشان از تبار چنگيز بودن است به همراه اينهمه جرم و جنايت و تجاوز تحمل کنم؟ ملت ايران بايد تاوان جنگ و آوارگي اينها را بپردازد؟ نيم مليون هزاره در تهران يعني گرفتن نيم مليون فرصت شغلي از ايراني هاي بيکار که توسط اين واحدهاي گوشتي با آن بدنهاي زرد و چرک اشغال شده. اين هزاره ها را نه تنها از سرزمين ايران که به مرور بايد از فلات ايران هم بيرون راند. اين وحوش نه فقط در ايران، در افغانستان هم بيگانه و متجاوز هستند. حق تابعيت ايراني که بتزاگي در مجلس اسلامي تصويب شد هم يک دشنه ي خائنانه ي ديگر بر پيکر اين ملت است. "افاغنه اي که مادران ايراني دارند" کدام مادران ايراني؟ يک زن نجيب ترجيح مي دهد بميرد تا با يک هزاره ازدواج کند. بحث ما سر کساني است که باتعداد دو و نيم ميليون نفر با شرط زندگي دراردوگاه مهاجران به ايران آمدند اگر اينها هم مثل آمريکا گزينش شده به ايران آمده بودندو از کلي فيلتر رد شده بودند من هم قبول داشتم که تابعيت ايراني بدهند افغاني با شناسنامه ايراني جعلي زمين و ماشين مي خرد ولي بعلت حضور غير قانوني در ايران سربازي نمي رود ماليات نمي دهد افغاني فاميل قاچاقچي خودش را لو نمي دهد افغاني که مي داند اگر در افغانستان بود يک صدم درآمد توي ايران را نداشت اگر خوب کار نکند چکار کند ؟ همين الآن موبايل ماهواره اي و 3G توي افغانستان است و کلي پيشرفت کرده پس چه احتياجي به ما دارند حالا اگر هم مي خواهند بمانند بايد در اردوگاه پناهندگان زندگي کنند نه اينکه شناسنامه جعلي بگيرند و دختران ما با ادعاي ايراني بودن ازداج کنند بعد ببرند افغانستان دوست عزيز برخورد مغرضانه اي با جماعت افغان که بصورت غير قانوني در ايران زندگي مي کنند ندارم ولي وقتي شاهد قتل..سرقت..تجاوز..و غيره از سوي گروهي از اين جماعت هستي ديگر نرخ پايين دستمزد و بهره وري بالاي ايشان نسبت به نيروي کار بومي به هيچ نمي ارزد. متاسفانه شرايط زندگي مناسبي براي جماعت افغان ساکن ايران وجود ندارد ولي مسئوليت اين شرايط سخت نتيجه انتخاب ايشان براي اقامت غيرقانوني بوده و قطعا چنين اقامتي نه تنها در ايران بلکه در هر کشوري مشکلات خاص خود را به همراه دارد. فرزندان بدون شناسنامه از مادران ايراني و پدران افغاني..خيل عظيم متکديان افغاني در سطح شهر که عموما" از اعضاي يک خانواده پر جمعيت هستند و اعمال مجرمانه برخي از اين گروه از عوارض ورود بي رويه اين جماعت به شمار مي رود. کاش دولت ايران شرايطي فراهم آورد تا درصد اقامت غيرقانوني اين مردمان و تبعات آن از چهره جامعه ما زدوده شود تا از اين پس شاهد برخورد ها و قضاوتهاي ناعادلانه نباشيم. ما نگران وضعيت شيعيان هستيم تعداد شيعيان به نحو بسيار نگران کننده اي در حال کاهش است بخاطر مسايل کنترل جمعيت در حالي اهل سنت به فتواي علماي خود کنترل جمعيت را حرام مي دانند و کمترين تعداد بچه اشان هفت هشت تا بچه است عملا شيعيان در بسياري مناطق مرزي اقليت شده اند امنيت ملي با اين وضعيت در خطر قرار گرفته است شما از کجا فهميده ايد کارگر ماهر افغاني هم داريم ؟ کارگر ماهر به چه کسي ميگويندکسي که سواد و خواندن و نوشتن ندارد 50 پنجاه سال هم کار کند کارگر ساده است مثل تقريبا تمام کارگران افغاني لذاکارگر ماهر افغاني نداريم اگر کسي نگران جوان معتادش است نگران وضعيت اخلاقي جامعه است به قول مقاله شما جزو آن گروه فاقد آموزش و مهارت طبقه بندي مي شود که مخالفت نژاد برستانه دارد ؟ نسل شيعه دارد منقرض مي شود کنترل جمعيت در مناطق سني نشين معنا ندارد برو کردستان برو سيستان بلوچستان برو هر جايي که سني است به فتواي علمايشان دارند تعداد زيادي بچه توليد مي کنند افغاني ها که 75 هفتاد و پنج درصدشان سني هستند با تعداد انبوه بچه هم اضافه دارند مي شوندمجلس هم تصويب کرده به بچه هايشان تابعيت ايراني داده شوندو خود افغاني ها در ايران بمانند چطور تا همين چند لحظه پيش ما اضافه نيروي کار داشتيم بهره وري نيروي کار کم بود تعداد کارگران استخدامي بيش از حد نياز بود نياز به کوچک سازي دولت بود مي گفتيد خصوصي سازي باعث کوچک شدن و بهره وري بالاتر مي شود و کارگر خلاصه زيادداشتيم حالا چي شد گفتيد کارگر افغاني تازه لازم است يک پشت و بام و دو هوا ؟ بالاخره کارگر استخدامي زياد داريم و بايد خصوصي سازي کردو کوچک سازي دولت يا نه؟ واقعيت اين است که دو تا سه ميليون پناهنده آن هم از يک کشور رقم بسيار بالايي است بويژه براي کشور فقيري چون ايران که خودش هزار و يک مشکل دارد. بيشتر نظراتي که در اينجا نوشته شده نه بر اساس واقع بيني که بر اساس خاطرات خوب يا بد از افغانها درج شده است. وجود تعداد زيادي پناهنده بدون حساب و کتاب تنها پايه هاي اقتصاد و امنيت کشور را تضعيف مي کند چه اين پناهنده ها افغاني باشند و چه اروپايي. راه حل اساسي کمک ايران به ثبات افغانستان و برنامه ريزي براي بازگرداندن آوارگان به کشورشان است. وقتي از بين دو تا سه و نيم ميليون افغاني حاضر در ايران تنها 6000 نفر شناسنامه کار دارند بايد دريافت که چه ميزان کارهاي قاچاق، غيرقانوني و ضد امنيت اجتماعي انجام مي گيرد. يک راه حل مي تواند دادن ويزاي کار يک ساله به افغانها باشد.

نوشته شده بوسیله: در تاریخ: 10/11/2006 05:06:12 PM


به نظرم بين بيكاري ايرانيان و افغاني ها رابطه وجود دارد هرچند دليل اصلي نيست. اما مشكل حضورآنان فقط اشتغال نيست، برخي ديگر از مشكلات حضورشان عبارت است از: 1- نرخ بالاي جرم و جنايت وفساد دربين ايشان 2- استفاده از امكانات عمومي كه از بودجه اين مملكت يا ماليات اين ملت ساخته شده است، بدون پرداخت هيچ چيز 3- افزايش جمعيت كشور (به خصوص در شهرهايي مثل مشهد) وبالاخره اينكه آيا همانطور كه ايرانيان از اين همسايگان در كشور خود پذيرايي مي كنند آنها هم حاضرند؟ قبول كن كه ما پس از يك خواب طولاني به فكر مسئله آمدن و ماندن افغانها داريم فكر مي كنيم. اين هرگز افتخاري براي يك حكومت نيست كه بيشترين تعداد پناهنده را داشته باشد، به خصوص اگر مردم خودش در مضيقه باشند. مردم يك جامعه حق دارند بي آنكه خشونتي نشان دهند ورود بيگانگان را به جامعه اي كه خود ساخته اند كنترل كنند. اگر حساسيت ما كم است شايد به اين دليل است كه سهم چنداني در ساختن تمدن فعليمان نداشته ايم و همه از سر چاه نفت خورده ايم. اما آيا هيچ کجاي دنيا مهاجرين خارجي را به همين شکلي که دوستان افغاني ما به ايران آمده اند مي پذيرند...ما نياز به قوانين مهاجرت سفت و سخت تري نداريم؟ به دليل عدم وجود قوانين مناسب مهاجرت و جنگ خانمانسوز در افغانستان اين خيل عظيم مهاجر افغاني باعث دردسر هاي فراوان و اسيبهاي جدي شده اند. همان طور که در اروپا و آمريکا هست، حضورشان مشکلات زيادي دارد. از جمله از دلايل بيکاري هست، پايين آمدن درآمد سرانه افراد پايين جامعه است، ... که همه اين ها در کشور هاي پيشرفته هم هست، اعتراض هم مي کنند. سرمايه دار طرفدار کارگر ارزان است و به طور مستقيم درگير با مشکلاتي که به وجود مي آورند ندارد. قشر پاين است که هزينه اين مساله را مي دهد. رفتارشان نادرست است، قبول. ولي انکار اينکه حضورشان مشکلات زيادي هم ايجاد مي کند هم غير عقلاني است. در آمريکا هم مکزيکي ها و در اروپاي غربي هم مردم اروپاي شرقي همين مسائل را ايجاد مي کنند. و عکس العمل اجتماعي، حتي در سطح رسانه هاي بزرگ هم در آنها هم وجود دارد. اگر مي خواهيد بگوييد کارگر بهتري از ايراني ها هستند، قبول. ولي اين دليل براي قبول آنها از طرف جامعه به هيچ وجه کافي نيست. اظهار نظر در مورد حضور جمع چند ميليوني افغان در كشور ما چه ربطي به نژاد پرستي دارد؟ بهتر است بدانيد من حتي در دانشگاه شريف دوستاني افغان داشته ام كه از نظر اخلاقي بسيارهم خوب بوده اند. 2- هر وقت دنيا شد دهكده جهاني و براي رفتن از كشوري به كشور ديگر نيازي به ويزا نبود افغان ها هم بدون هيچ محدوديتي تشريف بياورند، ما هم مي رويم هرجا بخواهيم 3- دوستاني كه افغانستان را به دليل تاريخي بخشي جدا شده از خاك ايران مي دانند و دلسوزشان شده اند بدانند اولا افغان ها خودشان را كشوري مستقل مي دانند. ثانيا: اگر با منطق ايشان بخواهيم نگاه كنيم، نيمي از آسيا و بخشهايي از شمال آفريقا هم زماني خاك ايران بوده چرا به فكر آنها نيستيد؟ وآيا آنها هم شمارا راه مي دهند؟ به سفارت برخي از اين كشورها برويد تا ببينيد يك ايراني چه ذليلانه براي گرفتن ويزا التماس مي كند. 4- از نوشته اكثر كساني كه با احساسات فراوان حمايت از حضور افغان ها را كرده اند، مشخص است كه از ايشان فقط به عنوان كارگر (براي امور ساختماني، گلكاري، كار منزل) استفاده كرده اند و چون از كار زياد و دستمزد كم راضي بوده اند، منافع ملت را به منافع شخصي ترجيح مي دهند 5- آمار جرم و جنايت در بين افغان ها را مراجع رسمي منتشر كرده اند و به اين معني نيست كه ايراني ها جرم و جنايت نمي كنند بلكه نشان مي دهد متوسط جرم و جنايت آنها بيشتر است. 6- بنا به آمار رسمي حدود 2 ميليون و آمار غير رسمي حدود 3.5 ميليون افغاني در كشور حضور دارند. مي دانيد اين ها چه تعداد خانه را در اين مملكت اشغال مي كنند؟ جالب است بدانيد من خودم آپارتماني دارم در مشهد كه مستاجري افغاني در آن زندگي مي كند، از او راضي هم هستم ولي وقتي راجع به حضور افغانها در ايران اظهار نظر مي كنم نسبت به منافع كلي جامعه فكر مي كنم. اگر از ايرانيها هم ماليات نگيرند، اگر جوان ايراني مجبور نباشد 2 سال سربازي برود (كه حداقل 24 ماه ضرب در حقوق يك ماه به ضررش است)، ... آنوقت جوان ايراني هم حاضر مي شد با نرخ ارزانتر از افغاني كاركند. اما از تاريخي که افغانها براي تصاحب نان و آب ايرانيها تا عمق خاک ايران آمدندو اصفهان پايتخت صفوي را محاصره کردندو مردم بيچاره آنجا از بي آب و غذايي به موش و گربه خوردن افتادند هنوز سيصد سال نمي گذرد.آنچه مسلم است افغانستان در حال حاضر در تصرف آمريکائيهاست.!!!بنابر اين بي ضابطه برخورد کردن با مسئله به اين مهمي مي تواند باعث تکرار تاريخ شود. يادتان باشد اين سياست است که مارا جلو ميبرد.نه احساسات. هر اتفاقي مي تواند بيفتد که همه کشورهاي برادر همسايه يکهو باهم پدر کشتگي پيدا کنند. مگر قبلا اين اتفاق نيفتاده است؟ بايد بدونيم در صورت بروز يک جنگ بين ايران و همسايگانش شهروندان آن کشورها در کشور ما ؛مليت وآب و خاک خود را به ايران عزيز ترجيح مي دهند. همانطور که ما ايران عزيزمان را. اگر دقت کنيد متوجه مي شويد که افغان ها در ايران مهاجر نيستند، پناهنده موقت هستند. حرفي که من زدم اين بود که در کنار منافعي که براي بعضي از انسان ها حضور افغان ها ايجاد کرده، براي عده ي به نظر شخصي من زيادي هم مشکل ايجاد کرده است. اينکه فقط قسمت پر ليوان را آن هم با ديد خواص نگاه مي کنيد درست نيست. اين درست نيست که هر جا به نفع ما بود، مفاهيم اخلاقي را پيش بکشيم و انسان دوستي کنيم و هر جا نبود ... من نمي گم که با افغان ها غير انساني بر خورد کنيم، ولي مي گم که خيلي هستند افرادي که به خاطر حظور افغان ها در ايران ضرر ديده اند. کالا ارزان براي کسي هست که در آمد هم دارد. وقتي در آمد ندارد کالاي ارزان فقط به درد همان سرمايه داري مي خورد که سود هم مي کند. از اينکه حکومت اين مساله و مسائل بسيار ديگر را به عنوان ابزار سياسي استفاده مي کند، راضي نيستم، ولي اين دليل نمي شود هر کاري که مي کند را از ريشه نفي کنيم. هستند عده اي که از ايرانيان که از حضور افغان ها راضي نيستند، سود و منفعت ندارند، دليل پناهندگي موقت آنها هم به ظاهر پايان يافته است. خوب، حق دارند بگويند که مي خواهيم بروند کشور خودشان. شما فکر مي کنيد که چرا اروپايي ها به اين کارگران ارزان که مي خواهند مهاجرت کنند اجازه نمي دهند؟ آيا رفتار غير انساني مي کنند؟ يا حضور کارگر ارزان به نفع شان نيست؟ يک مقدار ابژکتيو تر به مساله نگاه کنيد. هر کشور منابعي دارد، وضعيت و امکاناتي دارد. چند نفر از ايرانياني که به خارج مي روند کمتر از همکاران خارجي خود کار مي کنند؟ فکر مي کنم واضح است که بسياري حاضرند دوبرابر کاري که در ايران مي کنند را در اروپا يا آمريکا انجام دهند و از امکانات آنها که همين طور مفت هم بدست نيامده استفاده کنند. تنها حرف من اين است که حضور افغان ها مشکلاتي ايجاد مي کند. اين حرف ها هم که زماني جزو ايران بودند، چرا با فلسطيني ها بهتر برخورد مي شود، ... هم فقط منحرف کردن بحث است. (در مورد فلسطين، روشن است که مشکل آنها هنوز حل نشده، و هر چقدر هم که بخواهند به سرزمين خود برگردند، باز هم فعلا نمي توانند، ...) وقتي يک پناهنده به کشوري مياد، با شرط اين مياد که وقتي مشکلي که باعث شده پناهنده بشه، رفع بشه برگرده. اينکه مهاجر رو کشوري قبول مي کنه، عملا داره يک کار فوق العاده انجام مي ده که هيچ لزومي نداره که انجام بده. اگه فقط مساله کارگر بود، مثل آلمان که يک زماني کمبود نيروي کار داشت، درخواست از کشورهايي مثل ترکيه که بهش نيروي کار بفرستند، بهشون هم به عنوان مهاجر نگاه مي کنه، تعدادشون هم کم نيستند. با اين وجود باز تو کشور آلمان عکس العمل هايي هست، تازه بعد از چند نسل که اونجا بودند. اين مساله مهاجر غير قانوني فقط مختص ما نيست. همين چند روزه بي بي سي رو نگاه کن در مورد پذيرش روماني و بلغارستان به اتحاديه اروپا. همچنين بحث عضويت آينده ترکيه. همين چند هفته پيش وقتي دولت آمريکا لايحه اي براي دادن مهاجرت قانوني به مهاجران غير قانوني مکزيکي ارائه کرد، ببين چي شد. يک برنامه لري کينگ تو سي ان ان به اين مساله اختصاص داشت. قبول، شايد اين مشکل اصلي بازار کار ايران نيست. ولي قسمتي از مشکل هست. خيلي مشکلات ديگه. اگر اين مشکلات نبود، براي من جاي سوال هست که چرا اين همه مردم کشور هاي پيشرفته نسبت به اين مساله عکس العمل نشون مي دن. خيلي از افراد مي گند که يکي از دلايل اصلي رد شدن قانون اساسي اروپا در فرانسه همين مساله مهاجرت و نيروي کار و ترس از کاهش رفاه بود. مشکلات ديگه هم داريم، ولي چون مشکلات ديگه هست، به اين معني نيست که اين اصلا مشکل نيست. يک فرد افغاني وقتي مي اومده ايران وضعيت رو مي دونسته، بر اساس منافع خودش اومده، و بر اساس اينکه در ايران موندن به نفعش بوده در ايران اين مدت رو مونده. همون طور که گفتم يک سري منافع هم براي عده داشته در ايران. قبول. الان هم که شرايط تغيير کرده، با بر اساس منافع خودش تصميم مي گيره که بمونه يا بره. يک ايراني هم بر همين اساس تصميم مي گيره. من فکر نمي کنم تعداد بسيار اندکي از افغاني ها به خاطر عشق به ميهن که شما مي گي ايران مي دونن به اينجا اومد، يا انگيزه ي اخلاقي داشتند وقتي مي اومدند. به فکر خودشون بودند. وقت اومدن هم مي دونستند موقته. بقيه حرف ها معني نداره. يکي که نيازمنده مياد چند روز خونه تو مي مونه، فردا مشکل رفع مي شه. حالا چون خونه رو دوست داره و يه مدت توش مونده و فکر مي کنه خونه ي خودشه، قبول مي کني تا اخر عمرش يا هر وقتي که بخواد بمونه؟ گيرم که تو کارهاي خونه هم کمي کمک کرده. تفاوت بين مهاجرت و اقامت موقت به عنوان پناهنده رو فکر مي کنم متوجه نشدي. افغان ها مهاجر نيستند، پناهنده اند. " به هر صورتي و با هر کلکي که اومده باشند فرقي نمي کنه. اگر خلافي نکردند چرا بايد باهاشون چنين برخوردي بشه." همين که غير قانوني بيان يا بعد اتمام پناهندگي غير قانوني در ايران حضور دارند خلافه، نيست؟ افغان هاانسان هستند. مثل ما. از نظر ذات انساني هيچ فرقي ندارند. قبول. ولي به خاطر اينکه مثلا من انسانم، حق دارم بگم که خونه تو ماله منه، چون منم انسانم؟ بحثي که مي کني شبيه اينه. اين مثال قشنگي نيست، ولي احساس مي کنم مثل آدم هايي رفتار مي کني که از اينکه گربه هاي خيابون گرسنه هستند شروع مي کنند به حمايت از حقوق حيوانات و يادشون ميره که بچه همسايه کنارشون گرسنه است. مساله روستاي و شهري هم باز با اين موضوع فرق مي کنه. باز داري مساله رو منحرف مي کني. از نظر قانون کشور هيچ محدوديتي براي اينکه روستايي در روستا بمونه نيست، با شهري فرقي نداره. ولي يک پناهنده از نظر قانوني و حقوقي با يک تبعه وضعيت متفاوتي داره. من باز فکر مي کنم مشکل اصلي بحث ما اينه که شما افغان ها رو به اشتباه مهاجر حساب مي کني، نه پناهنده موقت. اگه اين نکته روشن بشه و تعريف و حقوق و وظايف پناهنده رو بدوني، اين مساله حل مي شه. چرا من ايراني بايد وجود زردپوستهايي را که تنها افتخارشان از تبار چنگيز بودن است به همراه اينهمه جرم و جنايت و تجاوز تحمل کنم؟ ملت ايران بايد تاوان جنگ و آوارگي اينها را بپردازد؟ نيم مليون هزاره در تهران يعني گرفتن نيم مليون فرصت شغلي از ايراني هاي بيکار که توسط اين واحدهاي گوشتي با آن بدنهاي زرد و چرک اشغال شده. اين هزاره ها را نه تنها از سرزمين ايران که به مرور بايد از فلات ايران هم بيرون راند. اين وحوش نه فقط در ايران، در افغانستان هم بيگانه و متجاوز هستند. حق تابعيت ايراني که بتزاگي در مجلس اسلامي تصويب شد هم يک دشنه ي خائنانه ي ديگر بر پيکر اين ملت است. "افاغنه اي که مادران ايراني دارند" کدام مادران ايراني؟ يک زن نجيب ترجيح مي دهد بميرد تا با يک هزاره ازدواج کند. بحث ما سر کساني است که باتعداد دو و نيم ميليون نفر با شرط زندگي دراردوگاه مهاجران به ايران آمدند اگر اينها هم مثل آمريکا گزينش شده به ايران آمده بودندو از کلي فيلتر رد شده بودند من هم قبول داشتم که تابعيت ايراني بدهند افغاني با شناسنامه ايراني جعلي زمين و ماشين مي خرد ولي بعلت حضور غير قانوني در ايران سربازي نمي رود ماليات نمي دهد افغاني فاميل قاچاقچي خودش را لو نمي دهد افغاني که مي داند اگر در افغانستان بود يک صدم درآمد توي ايران را نداشت اگر خوب کار نکند چکار کند ؟ همين الآن موبايل ماهواره اي و 3G توي افغانستان است و کلي پيشرفت کرده پس چه احتياجي به ما دارند حالا اگر هم مي خواهند بمانند بايد در اردوگاه پناهندگان زندگي کنند نه اينکه شناسنامه جعلي بگيرند و دختران ما با ادعاي ايراني بودن ازداج کنند بعد ببرند افغانستان دوست عزيز برخورد مغرضانه اي با جماعت افغان که بصورت غير قانوني در ايران زندگي مي کنند ندارم ولي وقتي شاهد قتل..سرقت..تجاوز..و غيره از سوي گروهي از اين جماعت هستي ديگر نرخ پايين دستمزد و بهره وري بالاي ايشان نسبت به نيروي کار بومي به هيچ نمي ارزد. متاسفانه شرايط زندگي مناسبي براي جماعت افغان ساکن ايران وجود ندارد ولي مسئوليت اين شرايط سخت نتيجه انتخاب ايشان براي اقامت غيرقانوني بوده و قطعا چنين اقامتي نه تنها در ايران بلکه در هر کشوري مشکلات خاص خود را به همراه دارد. فرزندان بدون شناسنامه از مادران ايراني و پدران افغاني..خيل عظيم متکديان افغاني در سطح شهر که عموما" از اعضاي يک خانواده پر جمعيت هستند و اعمال مجرمانه برخي از اين گروه از عوارض ورود بي رويه اين جماعت به شمار مي رود. کاش دولت ايران شرايطي فراهم آورد تا درصد اقامت غيرقانوني اين مردمان و تبعات آن از چهره جامعه ما زدوده شود تا از اين پس شاهد برخورد ها و قضاوتهاي ناعادلانه نباشيم. ما نگران وضعيت شيعيان هستيم تعداد شيعيان به نحو بسيار نگران کننده اي در حال کاهش است بخاطر مسايل کنترل جمعيت در حالي اهل سنت به فتواي علماي خود کنترل جمعيت را حرام مي دانند و کمترين تعداد بچه اشان هفت هشت تا بچه است عملا شيعيان در بسياري مناطق مرزي اقليت شده اند امنيت ملي با اين وضعيت در خطر قرار گرفته است شما از کجا فهميده ايد کارگر ماهر افغاني هم داريم ؟ کارگر ماهر به چه کسي ميگويندکسي که سواد و خواندن و نوشتن ندارد 50 پنجاه سال هم کار کند کارگر ساده است مثل تقريبا تمام کارگران افغاني لذاکارگر ماهر افغاني نداريم اگر کسي نگران جوان معتادش است نگران وضعيت اخلاقي جامعه است به قول مقاله شما جزو آن گروه فاقد آموزش و مهارت طبقه بندي مي شود که مخالفت نژاد برستانه دارد ؟ نسل شيعه دارد منقرض مي شود کنترل جمعيت در مناطق سني نشين معنا ندارد برو کردستان برو سيستان بلوچستان برو هر جايي که سني است به فتواي علمايشان دارند تعداد زيادي بچه توليد مي کنند افغاني ها که 75 هفتاد و پنج درصدشان سني هستند با تعداد انبوه بچه هم اضافه دارند مي شوندمجلس هم تصويب کرده به بچه هايشان تابعيت ايراني داده شوندو خود افغاني ها در ايران بمانند چطور تا همين چند لحظه پيش ما اضافه نيروي کار داشتيم بهره وري نيروي کار کم بود تعداد کارگران استخدامي بيش از حد نياز بود نياز به کوچک سازي دولت بود مي گفتيد خصوصي سازي باعث کوچک شدن و بهره وري بالاتر مي شود و کارگر خلاصه زيادداشتيم حالا چي شد گفتيد کارگر افغاني تازه لازم است يک پشت و بام و دو هوا ؟ بالاخره کارگر استخدامي زياد داريم و بايد خصوصي سازي کردو کوچک سازي دولت يا نه؟ واقعيت اين است که دو تا سه ميليون پناهنده آن هم از يک کشور رقم بسيار بالايي است بويژه براي کشور فقيري چون ايران که خودش هزار و يک مشکل دارد. بيشتر نظراتي که در اينجا نوشته شده نه بر اساس واقع بيني که بر اساس خاطرات خوب يا بد از افغانها درج شده است. وجود تعداد زيادي پناهنده بدون حساب و کتاب تنها پايه هاي اقتصاد و امنيت کشور را تضعيف مي کند چه اين پناهنده ها افغاني باشند و چه اروپايي. راه حل اساسي کمک ايران به ثبات افغانستان و برنامه ريزي براي بازگرداندن آوارگان به کشورشان است. وقتي از بين دو تا سه و نيم ميليون افغاني حاضر در ايران تنها 6000 نفر شناسنامه کار دارند بايد دريافت که چه ميزان کارهاي قاچاق، غيرقانوني و ضد امنيت اجتماعي انجام مي گيرد. يک راه حل مي تواند دادن ويزاي کار يک ساله به افغانها باشد.

نوشته شده بوسیله: 56565 در تاریخ: 10/11/2006 05:07:02 PM


تو هر وبلاکي اين مطالب آدم نژاد پرست و خودخواه وجود داره

نوشته شده بوسیله: جواد در تاریخ: 02/15/2007 09:48:56 AM



نوشته شده بوسیله: در تاریخ: 03/05/2007 11:20:14 AM



نام: (name)
  
آدرس ایمیل:(email)
  
آدرس وب:(URL)
  
    
نظرات:(comments)