Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  وثيقه‌ها در حالِ کارشناسي‌شدن / دوشنبه آزاد مي‌شوند؟
تاریخ: 03/17/2007   

ميدان: وثيقه ي شادي صدر و محبوبه عباسقلي‌زاده امروز، شنبه، دريافت نشد.

در حال حاضر براي محبوبه عباسقلي‌زاده 250 ميليون تومان و براي شادي صدر 200 ميليون تومان وثيقه‌ي ملکي درخواست شده است.

صبح امروز چند ساعت پس از آن که وکيل اين دو نفر از نزد قاضي حداد بيرون آمد، هر دو نفر طي تماس با خانواده‌هاشان بار ديگر خبر دادند که بايد وثيقه‌ها را به دادگاه انقلاب ببريد.

خانواده‌ها بلافاصله با مراجعه به دادگاه انقلاب اسناد ملکي را ارائه کردند. اما با توجه به نبودن قاضي پرونده، امکان تخفيف و صحبت کردن با وي نبود. بنابراين قرار است مراحل مختلف کارشناسي انجام شود تا وثيقه‌ها ارزيابي و قيمت‌گذاري شود.

با توجه به تعطيل بودن يکشنبه به نظر مي‌رسد در اولين فرصت از روز کاري دوشنبه 28 اسفند اولين زمان براي رسيدگي به پرونده اين دو فعال جنبش زنان است تا امکان آزادي‌شان فراهم شود.

قرار است صبح روز دوشنبه خانواده‌ها پس از پرداخت مبلغ کارشناسي براي بقيه کارها اقدام کنند. قرار است کارشناس ظرف امروز و فردا نظر خود را اعلام کند، چرا که دوشنبه آخرين زمان اداري براي بررسي پرونده شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده در سال جاري است.

اين دو فعال جنبش زنان در روز 13 اسفند در جلو دادگاه انقلاب بازداشت شدند و از آن زمان در زندان اوين، بند 209 به سر مي‌برند.
نظرات

آزادي سريع و بدون هيچ قيد و شرط و وثيقه اين بانوان شيرزن و مبارز ايراني ،آرزو، خواست و حق آنها و همه ما مي باشد.

نوشته شده بوسیله: رزا قراچورلو در تاریخ: 03/19/2007 11:49:00 AMنام: (name)
  
آدرس ایمیل:(email)
  
آدرس وب:(URL)
  
    
نظرات:(comments)