Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  تا نپذيرفتن وكالت ها تنها خود متهم مي تواند به حكم اعتراض كند
تاریخ: 03/11/2007   

ميدان: روند پيگيري پرونده شادي صدر از فردا شدت مي گيرد. محمد مصطفايي از وكلاي شادي صدر با اعلام اين كه پيگيري پرونده را از فردا صبح با فريده غيرت آغاز مي كنند، تاكيد كرد: «تنها كسي كه مي تواند در حال حاضر به اين قرار بازداشت موقت اعتراض كند، خود شادي صدر ـ به عنوان متهم ـ است.»

محمد مصطفايي، الهام فهيمي و فريده غيرت سه وكيل شادي صدر هستند كه صبح روز چهارشنبه با مراجعه به معاونت امنيت دادسراي انقلاب وكالت حخود را اعلام كرده اند، اما وكالت آنها پذيرفته نشده است. مصطفايي در اين باره مي گويد: «با توجه به اين كه وكالت ما را نپذيرفته اند ابلاغ تنها به متهم پرونده صورت مي گيرد و تنها شخص متهم مي تواند اين اعتراض را انجام دهد تا هر چه زودتر در دادگاه رسيدگي شود.»

او تاكيد مي كند: «با توجه به اين كه اين پرونده زنداني دارد بايد دادگاه سريعا ظرف چند روز تشكيل شود طبق قانون به محض اعتراض متهم بايد دادگاه صلاحيت دار تشكيل شود»

اين وكيل پايه يك درباره نپذيرفتن وكالت سه نفره‌شان توضيح مي دهد:«به ما اعلام كردند چون اين پرونده در مرحله مقدماتي است نمي توانند وكالت ما را بپذيرند. با توجه به آن چيزي كه امروز صبح به همسر خانم صدر اعلام كردند درباره قرار بازداشت موقت ما اعتراض مي كنيم، تا دادگاه بررسي كند.»

طبق تبصره 128 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي دست بازپرس باز گذاشته شده است كه وكيل در دادرسي حضور نداشته باشد.

مصطفايي هم‌چنين اعلام مي كند:« چون من نمي دانم حكم بازداشت موقت ابلاغ شده است يا خير و فقط اين را شنيده ام ، تاكيد دارم كه اين حكم غيرقانوني است. من نمي دانم چرا اين حكم صادر شده است. تمام كساني كه بازداشت شده اند، يك عمل انجام داده اند، اگر قرار بوده بازداشت باشند، بايد همه مي بودند، نه اين كه يك تعدادي با كفالت سبك و عده اي ديگر با كفالت سنگين آزاد شوند.»

 

نكته مهم اين است كه آيا شادي صدر خودش مي داند چنين حكمي برايش صادر شده است، يا خير؟ اين مسئله اي است كه مي تواند روند پرونده را آهسته كند.