Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  بيانيه سازمان «حقوق بشر اول» در حمايت از رهبران جنبش زنان در ايران
تاریخ: 03/06/2007   

به آزادي رهبران جنبش زنان در ايران کمک کنيد: کمپين براي تساوي حقوق زن جرم نيست
 
روز يکشنبه 13 اسفند، پليس ايران 33 نفر از زناني را که جلوي دادگاه انقلاب اسلامي تهران جمع شده بودند دستگير و زنداني کرد. اين زنان در حال حمايت صلح آميز از پنج زن فعال ديگر بودند که قرار بود آنروز به اتهام برگزاري تظاهرات خردادماه امسال محاکمه بشوند. هشت نفر از زنان بازداشت شده در روز 13اسفند روز سه شنبه 15 اسفند آزاد شدند اما 25 نفر ديگر در زندان اوين باقي ماندند.
 
ما نگران هستيم که بازداشتهاي بيشتري روز 17 اسفند که روز جهاني زن است صورت بگيرد.
 
در خرداد 1385، مسئولان ايراني با خشونت جمعيت صلح آميزي که براي حمايت از تساوي حقوق زن در ايران جمع شده بود را پراکنده کردند و عده زيادي را دستگير کردند. هم اکنون پنج نفر از دستگير شدگان براي استفاده از حق بنيادين آزادي بيان و آزادي برگزاري اجتماع تحت پيگرد قانوني قرار دارند.
 
با کمک شما، ما مي توانيم به فشارهاي افزاينده جهاني بر دولت ايران براي آزادي فوري 25 زني که هنوز در زندان به سر مي برند و متوقف کردن دستگيري مدافعان صلح آميز حقوق بشر، اضافه کنيم.
 

لطفاً با اقدام خود حمايت خود را از زنان مداقع حقوق بشر در ايران نشان دهيد.

چگونه مي توانم کمک کنم؟