Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
  رييس جمهور به کساني که مادر ايراني دارند و مي خواهند ايراني باشند، يک سال ديگر فرصت داد متولد شوند
تاریخ: 11/05/2006   

رييس جمهور به کساني که مادر ايراني دارند و پدري خارجي اما مي خواهند تابعيت ايران را داشته باشند يک سال ديگر فرصت داد که متولد شوند.

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي براي اجرا از سوي رييس دولت به مراجع ذي ربط ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده اين قانون كه به وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري ابلاغ شده است، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

همچنين وزارت كشور طبق اين قانون مكلف شده است نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج، اقدام كرده و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند.

فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز، مجاز به اقامت در ايران هستند.

بر اساس تبصره يك قانون ابلاغي چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در جلسه علني دوم مهرماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
نظرات


نوشته شده بوسیله: maryam در تاریخ: 11/25/2006 07:33:02 PMنوشته شده بوسیله: maryam در تاریخ: 11/25/2006 07:49:20 PMنوشته شده بوسیله: maryam در تاریخ: 11/25/2006 07:49:24 PMنام: (name)
  
آدرس ایمیل:(email)
  
آدرس وب:(URL)
  
    
نظرات:(comments)