Audios & videos      Women's Watch       Contact us      About us      Home
 
 
 
 
 
 
کمپين قانون بي سنگسار

پيشينه :

 در ارديبهشت ماه 85، زماني که خبر سنگسار يک زن و يک مرد دهان به دهان مي گشت، جمعي از فعالان جنبش زنان به فکر افتادند تا براي لغو قانون سنگسار فعاليتهايي را شروع کنند. به خصوص اينکه با وجود صدور دستور توقف اجراي حکم سنگسار در دي ماه 81 از سوي هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، اخبار پراکنده اي مبني بر اجراي آن به صورت رجم، يا اعدام از شهرهاي مختلف به گوش مي رسيد. با وجود انکار مقامات رسمي، تحقيقات فعالان جنبش زنان ثابت کرد خبر سنگسار يک زن و يک مرد در بهشت رضاي مشهد صحت داشته است.  وقتي در مرداد ماه 85، به اشرف کلهري، محکوم به سنگسار در زندان اوين ابلاغ شد که حکم رجم تا 15 روز ديگر به اجرا در مي آيد، جمع کثيري از فعالان جنبش زنان، در نامه اي به رييس قوه قضاييه خواستار توقف اجراي حکم اشرف کلهري شدند و همزمان از وي و نمايندگان مجلس خواستند قوانين مربوط به مجازات سنگسار را لغو کنند.

از سوي ديگر وکلاي عضو شبکه وکلاي داوطلب در جستجوي دو ماهه خود 9 زن و 2 مرد را در زندانهاي مختلف ايران يافتند که به سنگسار محکوم شده بودند و پرونده هاي برخي از آنان وضعيت بحراني داشت. بدينسان، با تصميم جمعي از فعالان جنبش فرامليتي زنان، برخي از فعالان جنبش زنان در ايران، سازمانهاي غيردولتي زنان و شبکه وکلاي داوطلب، کمپين "قانون بي سنگسار" آغاز شد.

 

هدف:

هدف اين کمپين، تغيير قانون مجازات اسلامي به گونه اي است که ديگر هيچ حکم سنگساري صادر و اجرا نشود. در همين راستا ، استناد اعضاي کمپين به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که در ماده 7 آن دولتهاي عضو، و از جمله دولت ايران از اعمال مجازاتهاي غير انساني و ترذيلي منع شده اند.

 

اعضاي کمپين "قانوني بي سنگسار":

 

هيات مشاوران کمپين:

 1. دکترهما هودفر، استاد مردمشناسي، دانشگاه کنکورديا، مونترال، کانادا

 2. دکتر ويويان وي، استاد دانشگاه شهر هنگ کنگ، چين

3.دکتر فريدا شهيد، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، هماهنگ کننده مرکز تحقيقات زنان (شرکتگاه) در لاهور، پاکستان

4.دکتر والنتين مقدم، مدير بخش برابري جنسيتي و توسعه قسمت حقوق بشر و پيکار عليه تبعيض، سارمان علمي-فرهنگي ملل متحد (يونسکو)، فرانسه، استاد جامعه شناسي و مطالعات زنان، دانشگاه پوردو، آمريکا (2007)

5. الهه اماني، موسس ائتلاف زنان آسيا و خاورميانه (CWAME)، آمريکا

6. دکترنيره توحيدي، استاد و مدير گروه مطالعات زنان دانشگاه  کاليفرنيا، آمريکا

7. مهرانگيز کار، محقق برنامه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، آمريکا

8. دکتر آزاده کيان، استاديار علوم سياسي، دانشگاه پاريس 8، فرانسه

9. دکتر جوزفا فرانسيسکو، مدير اجرايي موسسه "زنان و جنسيت" کالج ميريام، هماهنگ کننده منطقه جنوب شرقي آسياي DAWN، فيليپين

10. جکي هانت، عضو هيات مديره سازمان Equality Now، انگليس

11. دکتر زيبا ميرحسيني، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک، آمريکا

12. دکتر الهه رستمي، استاد مطالعات توسعه SOAS، دانشگاه لندن

13.دکترشيرين عبادي، حقوقدان، برنده جايزه صلح نوبل 2003

14. فريده غيرت، حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستري، عضو سابق هيات مديره کانون وکلاي دادگستري

15. لويس هرمان، هماهنگ کننده شبکه اخبار زنان سازمان ملل (WUNRN)، آمريکا

16. دايان پست، وکيل دادگستري، مدافع فرامليتي حقوق زنان، آمريکا 

 

گروه هماهنگ کننده:

 آسيه اميني، صنم دولتشاهي، شادي صدر، محبوبه عباسقلي زاده، سهيلا وحدتي

 

اعضاي شبکه وکلاي داوطلب:

بهاره دولو (وکيل حاجيه اسماعيلوند)، غلامحسين رييسي (وکيل پريسا، الف.)، شادي صدر (وکيل اشرف کلهري، ايران، الف. و خيريه، و.)، الهام فهيمي (وکيل ملک قرباني)، فتانه کيان ارثي (وکيل کبري، ن.)، محمد مصطفايي (وکيل ملک قرباني) و ساير اعضاي شبکه وکلاي داوطلب. 

 

سازمانهاي حمايت کننده:

دبيرخانه عمومي سازمان عفو بين الملل

عفو بين الملل اسپانيا

مرکز منابع زنان (شرکت گاه)، پاکستان

 

لطفا اگر گروههاي حقوق بشري يا سازمانهاي زنان ديگري را مي شناسيد که از اين کمپين حمايت کرده اند ما را با خبر سازيد.

 

قدرداني

بدينوسيله تشکرات عميق خود را به همه دوستان ناشناس و کساني که از اهداف کمپين به هر شيوه اي حمايت کرده يا خواهند کرد ابراز مي داريم.

 

دادخواست (پتيشن) کمپين را در اين صفحه ببينيد.

 

اسامي امضا کنندگان  و حمايتگران اوليه دادخواست کمپين:

 

آزاده کيان، استاديار علوم سياسي، دانشگاه پاريس 8، فرانسه

آون متيسون، Pathway Consulting، آمريکا

اسما جهانگير، حقوقدان، پاکستان

آسيه اميني، روزنامه نگار، فعال جنبش زنان، ايران

اعظم خاتم، جامعه شناس، ايران

الهام فهيمي، حقوقدان، عضو موسسه راهي، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

الهه اماني، موسس ائتلاف زنان آسيا و خاورميانه (CWAME)، آمريکا

الهه رستمي، استاد مطالعات توسعه SOAS، دانشگاه لندن

ايزابت اله، مردمشناس، CNRS، عضو ليگ حقوق بشر، فرانسه

بتي ويليامز، برنده جايزه صلح نوبل، 1976، ايرلند

بهاره دولو، حقوقدان، عضو موسسه راهي، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

بيتا طاهباز، فعال جنبش زنان، ايران

پرستو دوکوهکي، روزنامه نگار و وبلاگر، فعال جنبش زنان، ايران

پروانه حاجيلو، فعال جنبش زنان، ايران

جکي هانت، عضو هيات مديره سازمان Equality Now، انگليس

جلوه جواهري، فعال جنبش زنان، ايران

جوزفا (جي جي) فرانسيسکو، مدير اجرايي موسسه "زنان و جنسيت" کالج ميريام، هماهنگ کننده منطقه جنوب شرقي آسياي DAWN، فيليپين

حسن آقاخاني، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

حسين قاضيان، جامعه شناس، ايران

خاور ممتاز، مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

خديجه ظهير، مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

خديجه مقدم، فعال جنبش زنان، ايران

ديميتري لوپز، استاديار، ابتکارنوبل زنان

زهرا مينويي، حقوقدان، عضو موسسه راهي، فعال جنبش زنان، ايران

زيبا ميرحسيني، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک، آمريکا

ژاکلين هينن، استاد جامعه شناسي، دانشگاه سنت کوئنتين، فرانسه
الني واريکاس، استاد تئوري سياسي، دانشگاه پاريس 8، فرانسه

سارا صباغيان، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

ساقي لقايي، روزنامه نگار، دبير تحريريه سايت ميدان، فعال جنبش زنان، ايران

ساندرين ترينر، روزنامه نگار و نويسنده، فرانسه

سحر طالبي، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

سهيلا وحدتي، نويسنده، فعال جنبش زنان، آمريکا

سونيا هرزبرون، استاد جامعه شناسي، دانشگاه پاريس 7، فرانسه

سيلويا تائوسيگ، فيلسوف، مرکز ملي تحقيقات علمي، فرانسه

سيما سياح (افشار)، روزنامه نگار، فعال جنبش زنان، ايران

سيمين مرعشي،  فعال جنبش زنان، ايران

شادي صدر، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، فعال جنبش زنان، مدير موسسه راهي (مرکز مشاوره حقوقي براي زنان)، ايران

شادي قديريان، عکاس، فعال جنبش زنان، ايران

شهلا حائري، استاديار و مدير برنامه مطالعات زنان دانشگاه بوستون، آمريکا

شهلا شرکت، روزنامه نگار،  سردبير ماهنامه زنان، ايران

شهناز اقبال، مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

شيرين احمدي نيا، استاد مطالعات زنان، ايران

شيرين عبادي، حقوقدان، برنده جايزه صلح نوبل 2003، ايران

صنم دولتشاهي، وبلاگر، فعال جنبش زنان، آمريکا

عارفه الياسي، فعال جنبش زنان، عضو کمپين دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها

عايشه مير، مرکز مطالعات زنان شرکتگاه، پاکستان

غلامحسين رييسي، حقوقدان، رييس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي فارس، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

فاطمه حقيقت جو، مدافع حقوق بشر، آمريکا

فاطمه صادقي، استاد دانشگاه، نويسنده، ايران

فاطمه فرهنگخواه، فعال جامعه مدني و جنبش زنان، ايران

فاطمه گوارايي، فعال جنبش زنان، ايران

فرانسوا گاسپارد، عضو کميته سازمان ملل براي کنواسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان و نماينده سابق فرانسه در کميسيون سازمان ملل درباره شرايط زنان

فرزانه ممتاز، بنياد زنان، پاکستان

فريدا شهيد، هماهنگ کننده مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

فريده غيرت، حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستري، عضو سابق هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز

فريهه ظفر، سازمان SAHE، پاکستان

کاوه مظفري، فعال جنبش زنان، ايران

گلنار تبسم، مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

گوهر شميراني، فعال جنبش زنان، ايران

محبوبه عباسقلي زاده، مدير مرکز کارورزي سازمانهاي جامعه مدني، فعال جنبش زنان، ايران

محمد مصطفايي، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

مريم کيان ارثي، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

منصوره شجاعي،نويسنده، فعال جنبش زنان، ايران

مهدي اقبالي، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

مهرانگيز کار، محقق برنامه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، آمريکا

مهرين مليک، مرکز منابع زنان (شرکتگاه)، پاکستان

مينو مرتاضي لنگرودي، نويسنده ،فعال جنبش زنان، ايران

نازنين کياني فرد، حقوقدان، عضو شبکه وکلاي داوطلب، ايران

نسرين افضلي، روزنامه نگار، فعال جنبش زنان، عضو کمپين دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها، ايران

نيره توحيدي، استاد و مدير گروه مطالعات زنان دانشگاه  کاليفرنيا، آمريکا

نيره توکلي، استاد دانشگاه، نويسنده و مترجم، فعال جنبش زنان، ايران

نيلم حسين، سازمان غيردولتي سيمرغ، پاکستان

هما هودفر، استاد مردمشناسي، دانشگاه کنکورديا، مونترال، کانادا

هنگامه شهيدي، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، انگليس

والنتين مقدم، مدير بخش برابري جنسيتي و توسعه قسمت حقوق بشر و پيکار عليه تبعيض، سارمان علمي-فرهنگي ملل متحد (يونسکو)، فرانسه، استاد جامعه شناسي و مطالعات زنان، دانشگاه پوردو، آمريکا (2007)

ويويان وي، استاد دانشگاه شهر هنگ کنگ، چين

 
 
خبرها                                  News
 جزئيات تکان دهنده از پرونده سنگسار تاکستان
  فتواي آيت الله صانعي: سنگسار در زمان غيبت ممنوع است
 مي خواستيم رجم را حذف کنيم، مورد قبول واقع نشد!
 سنگسار، آواز علي تهراني، شاعر: محمد جلالي چيمه
 قانون مجازات عوض مي شود؛ قاضي صادر کننده رجم به دليل تخلفات ديگر تحت تعقيب است
 پرونده مکرمه به تهران رفت
 در ميزگرد حقوقدانان پيرامون ضرورت بازنگري در قانون مجازات اسلامي مطرح شد:شايد مساله اخيرموجب تغييرنگرش نسبت به مجازات رجم شود
 اطلاعيه ي دبيرخانه بين المللي حزب سوسياليست فرانسه درباره حقوق بشر و سنگسارهاي قضايي در ايران
 آخرين وضعيت مکرمه ابراهيمي در زندان چوبيندر قزوين
 واکنش هلند و ايرلند به اجراي مجازات سنگسار
 كميسيون زنان و شاخه زنان جبهه مشاركت ايران برخوردهاي افراطي با زنان و اجراي حكم سنگسار را محکوم کردند
 دادستان کل کشور: سنگسار تاکستان به صورت موردي و بدون هماهنگي اجرا شد
 Violations of Human Rights Continue Unabated
 نامه سرگشاده ديده بان حقوق بشر به رييس قوه قضاييه درباره اعدام به وسيله سنگسار
 آيت الله منتظري: سنگسار در تاکستان، بر خلاف موازين بود
 EU Presidency Statement Stoning
 بازتاب گسترده سنگسار تاکستان در روزنامه هاي ايران
 UN High Commissioner Deeply Concerned Over Reported Stoning
 Amnesty International outraged at reported stoning ‎
 واکنش کميسر عالي سازمان ملل نسبت به سنگسار جعفر کياني
 سخنگوي قوه قضاييه وقوع سنگسار در تاکستان را تاييد کرد
 براي مکرمه؛ رباعي از ساقي لقايي
 روزنامه اعتماد ملي: حکم سنگسار را ماموران و قاضي اجراي احکام در مقابل ديدگان اهالي روستاي آقچه کند اجرا کردند
 هم جرم مکرمه ابراهيمي سنگسار شد
 جعفر کياني در ملاءعام روستاي "آقچه کند" تاکستان سنگسار شده است
 محمدجواد لاريجاني:لغو مجازات سنگسار جزو تعهدات بين‌المللي ايران محسوب نمي‌‏شود
 Young Woman Hanged for Incest
 سنگسار در تاکستان، موضوع اصلي ملاقات وزير خارجه نروژ و سفير ايران در اسلو
 التماس از رييس قوه قضاييه چاره کار نيست، قانون بايد عوض شود!
 واقعيت نامه يک آقاي نماينده مجلس!
 اوكه سنگ مي زند! - شعري از آسيه اميني
 انتقاد سازمان ملل از برنامه ي سنگسار علني در ايران
  U.N. Slams Scheduled Public Stoning
 بيانيه فعالان كمپين "قانون بي سنگسار" درباره توقف اجراي حكم سنگسار در تاكستان: خطر همچنان محكومان به سنگسار را تهديد مي كند
 بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر: اجراي حکم سنگسار را متوقف کنيد
 نامه سرگشاده کميسيون حقيقت ياب مجازات سنگسار در ايران به هاشمي شاهرودي: سنگسار را علنا و رسما لغو کنيد!
 HRW: Iran: Stop Executions by Stoning Slated for June 21
 ابراز نگراني وبلاگ نويسان از اجراي بي سروصداي حکم سنگسار: مي خواهم بروم تاکستان در برابر هر چه سنگ، سپر شوم
 مديركل نظارت و پيگيري قوه قضاييه کلا منکر صدور حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان شد!
 WLUML Urgent Call for Action: Iran: URGENT: Oppose the scheduled public stoning of Mokarrameh and her partner
  Iran: Amnesty International appeals against planned executions by stoning
 رييس کل دادگستري قزوين: اجراي حکم سنگسار در تاکستان متوقف شد
 با وجود احتمال دستور توقف حکم از سوي رييس قوه قضاييه، دادگستري تاکستان مقدمات اجراي سنگسار را فراهم مي کند
  مقامات محلي تاکستان: سنگسار مي کنيم
 فراخوان عمل فوري: فقط چند ساعت فرصت اعتراض به سنگسار مکرمه و پدر فرزندش باقي مانده!
 خبر فوري: يک زن و يک مرد پنجشنبه در تاکستان قزوين سنگسار مي شوند
 ترانه اي براي دعا خليل اسود که به خاطر عشق سنگباران شد
 ابراز نگراني وکلاي زنان سنگساري از تبديل مجازات سنگسار به اعدام
 درخواست عفو رد شد؛ کبري در يک قدمي سنگسار
 به نام دعا؛ کنفرانس درباره خشونت عليه زنان در سليمانيه عراق
 Four arrested in Iraq 'honor killing'
 چهار نفر در ارتباط با سنگسار دعا دستگير شدند
 دادگاه تشکيل شد اما سرنوشت صغري مولايي معلوم نشد
 بيانيه كمپين قانون بي سنگسار در ايران، بر سنگسار "دعا خليل اسود" در كردستان عراق
 نظر آيت الله صانعي درباره حکم سنگسار در گفتگو با شبکه 6 اسپانيا
 سرنوشت کبري، ن. تا دو هفته ديگر مشخص مي شود: رجم يا آزادي؟
 تظاهرات در اربيل در اعتراض به سنگسار "دعا"
 حکم سنگسار ايران الف. نقض شد
 بازتابهاي وسيع بين المللي پيرامون سنگسار دختر 17 ساله يزيدي در کردستان عراق
 دو زن سوداني به سنگسار محکوم شدند
 Sudanese Women to be Stoned for Adultery
 Leila May Face Stoning‎
 ‎11 Years in Prison with Nightmare of Stoning‎
 "مکرمه" 11 سال است در زندان قزوين گرفتار کابوس اجراي حکم سنگسار است
 زني در آستانه سنگسار
 ممنوعيت سنگسار زنان در يک شهرک کبک کانادا
 Two Italian women stoned to death in Africa
 برنامه کمپين "قانون بي سنگسار" در اجلاس سالانه وضعيت زن سازمان ملل متحد
 اسامي سازمانهاي خارجي فمينيستي حمايت کننده از کمپين قانون بي سنگسار
 اعتراض نمايندگان زن ترکيه به سنگسار زنان در ايران
 ملک قرباني: مي خواهم سنگسار شوم!
 72 Feminist Organizations Support Stop Stoning Campaign
 Stop Stoning Forever Campaign at the World Social Forum‎
 کمپين "قانون بي سنگسار" در فروم اجتماعي جهاني
 نخستين جلسه کميسيون حقيقت ياب سنگسار برگزار شد
 اشکالي به نظر نمي رسد، حکم اعدام اجرا شود!نظر دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه درباره پرونده اشرف کلهري
 اظهار نظر هاشمي شاهرودي درباره منع صدور مجازاتهاي سنگين براي اتهامات منافي عفت براساس علم قاضي
 اينجانب، ملک قرباني به زنا اعتراف کردم چون فکر مي کردم برادرم و شوهرم تبرئه مي شوند!
 دانشجويان صنعتي شريف: سنگسار غير انساني و وحشيانه است
 AI Update on Hajieh Esmailvand
 Hajieh Esmailvand Saved from Stoning
 حاجيه اسماعيلوند پس از 7 سال تحمل زندان تبرئه شد
 هيچ حکم سنگساري در ايران اجرا نشده، يا در تهران؟
 گروه زنان اسفند خواستار لغو مجازات سنگسار و اعدام شد
 پريسا، الف از زندان آزاد شد، ابراز نگراني نسبت به وضعيت اشرف کلهري
 روزنامه جمهوري اسلامي: اصل اجراي حکم سنگسار منتفي نشده است!
 Couple Saved from Stoning, Will Be Lashed‎
 تبرئه دو محکوم به سنگسار؛ پرونده هاي سنگساري پس از چند سال يکي يکي بسته مي شود!؟
 بيانيه کمپين قانون بي سنگسار درباره اظهارات سخنگوي قوه قضاييه
 آيت الله منتظري در گفت و گو با روز آن لاين:علم قاضي براي سنگسار کافي نيست
 Judiciary Spokesman Denies Practice of Stoning!‎
 كريمي راد تكذيب كرد، سنگسار از سانسور روزنامه اي بيرون آمد!‏
 EU Demands Iran Abolish Stoning‎
 واکنش سخنگوي قوه قضاييه به کمپين "قانون بي سنگسار": تاکنون حکم سنگسار در ايران اجرا نشده است!
 نقض حکم سنگسار دو زن از سوي ديوان عالي کشور
 پارلمان اروپا خواستار لغو سنگسار در قانون مجازات اسلامي ايران شد
 نماينده مجلس: حکم سنگسار سالهاست که اجرا نمي شود
 کمپين "قانون بي سنگسار" در کنگره بين المللي فمينيسم اسلامي
 احتمال قريب به يقين تبرئه يک زن محکوم به سنگسار
 سايت زنان ايران با محوريت سنگسار کار خود را از سر گرفت
 سايت مهرانگيز كار فيلتر شد
 Campaign Site Censored in Iran
 سايت ميدان فيلتر شد، اميدهايي براي سه تن از زنان محکوم به سنگسار
 Updates on Four Stoning Cases‎
 دو تن از زنان سنگساري آخر هفته دوباره محاکمه مي شوند
 روزنامه هاي ايران از به کار بردن لفظ "سنگسار" منع شده اند
 قانون بي سنگسار در وبلاگستان
 فراخوان کمپين بين المللي قانون بي سنگسار براي حمايت از حذف مجازات سنگسار از قوانين ايران
 خانم امين زاده! به جاي تکذيب سنگسار، آن را غيرقانوني کنيد
 صدور حکم سنگسار براي زني که مورد تجاوز قرار گرفت
 سنگها اين زن را نشانه گرفته اند
 نامه جمعي از وکلاي دادگستري به شاهرودي: توقف اجراي حکم سنگسار را قانوني کنيد
 بيش از 90 هزار امضا براي دادخواست عفو بين الملل اسپانيا درباره زنان در معرض سنگسار
 سنگسار ملک قرباني در هاله اي از ابهام
 دبيرکل سازمان عفو بين الملل: سنگسار را در ايران منسوخ کنيد؛ فورا و حتما
 بيانيه سازمان عفو بين الملل درباره هفت زن محکوم به سنگسار: اقدام کنيد!
 خيانت مشروع ـ عشق نامشروع
 يک زن سنگساري ديگر در زندان ورامين
 سئوال نماينده پارلمان سوئد از وزير خارجه درباره سنگسار و اعدام زنان در ايران
 Stoning Kobra - Subject of Decision by the Judiciary Commission for Amnesty
 جزئيات سنگسارهاي مشهد از زبان آسيه اميني
 توقف سنگسار کبري در گرو تصميم کميسيون عفو و بخشودگي
 اين سه زن باز هم نفس مي کشند
 Retrial for One More Woman Who Saved from Stoning
 اعلام آمادگي وکلاي داوطلب براي پذيرش پرونده ملک قرباني
 A letter about Stoning to Death
 حاجيه اسماعيلوند، محکوم به سنگسار، دوباره محاکمه مي شود
 Iran Stops Stoning Sentence for Ashraf Kolhari, Ms. Magazine
 با پيگيري فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر اجراي حکم سنگسار اشرف کلهري متوقف شد
 Amnesty International: Execution by stoning stayed- Ashraf Kalhori
 گزارش روزنامه اينديپندنت درباره سنگسارها در ايران
 WLUML Call for Action: Stay of execution for Ashraf Kalhori but your solidarity is still needed
 نامه تشکر وکيل اشرف کلهري به مدافعان حقوق بشر
 هاشمي شاهرودي دستور توقف سنگسار اشرف کلهري را صادر کرد
  متن فارسي بيانيه اخير عفو بين الممل درباره سنگسارها در ايران
 بيانيه عفو بين الملل درباره سنگسارها در ايران